PODRĘCZNIK

RECEPTURY

VERITASERUM

DOKUMENTY

KONTAKT

Korzystanie z materiałów

Zezwalam innym nauczycielom na korzystanie z moich materiałów podczas własnych zajęć lekcyjnych i olimpiad. Zaznaczam przy tym, że nie zgadzam się na kopiowanie tekstów zamieszczonych na tej stronie do innych źródeł (np. własnych podręczników). Korzystając z moich materiałów należy używać odnośnika do tej strony. Współautorem niektórych materiałów na stronie jest Akemi Orihara, która udzieliła zgody na ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie w ramach mojego podręcznika.
Konkurs Veritaserum

Międzyszkolny konkurs tematyczny Veritaserum

Następna edycja: 2.04.2017

Organizator jest w posiadaniu większości starych dyplomów, dokumentów i eliksirów z poprzednich edycji konkursu. Jeżeli szukasz informacji, zgłoś się przez zakładkę kontakt, podając nick pod jakim brałeś udział w konkursie i edycję.
Sowia Poczta


Ann Riddley
gabinet.w.lochach@gmail.com

chatsm
Ann_Riddley
Organizacja lekcji eliksirów

Regulamin pracowni w lochach
Podczas zajęć z eliksirów zakazane jest:


• łamanie jakiegokolwiek punktu regulaminu szkoły,
• wszelkie ściąganie, kopiowanie lub przepisywanie z innych źródeł niż własne notatki podczas jakichkolwiek form sprawdzania wiedzy ucznia (skutkuje to oceną "Troll" oraz automatycznym obniżeniem oceny końcowej z przedmiotu o jeden stopień),
• wprowadzanie zamętu i zbędnego bałaganu w oknie głównym pokoju, w którym prowadzona jest lekcja,
• kontaktowanie się z nauczycielem przez prywatną wiadomość, chyba że sam o to wyraźnie poprosi,
• proszenie operatora pokoju o wyróżnienie swojego nicka kolorem (wszystkich uczniów podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje kolor czarny, chyba że nauczyciel przedmiotu zarządzi inaczej).


Podczas zajęć z eliksirów należy:

• przestrzegać norm kulturowych i etycznych ogólnie przyjętych przez społeczeństwo,
• korzystać z odpowiednich zwrotów grzecznościowych (profesorze/pani profesor),
• przestrzegać klimatu panującego w szkole,
• dostosować się do poleceń nauczyciela przedmiotu,
• przebywać na nickach z pełnym imieniem i nazwiskiem (Imię_Nazwisko lub ImięNazwisko),
• aktywnie uczestniczyć w zajęciach.


Zaliczenia i system oceniania:

• Podczas zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego oceniana będzie praktyka. Średnia ocen z praktyki składa się na 50% oceny końcowej. Drugie 50% oceny końcowej określi egzamin z przedmiotu, czyli część teoretyczna.
• Podczas zajęć lekcyjnych z eliksirów uczniowie będą sporządzać wybrane eliksiry w praktyce. Nauczyciel nie przewiduje innych form sprawdzania wiedzy ucznia.
• Nauczyciel nie honoruje popraw.
• Aktywność podczas zajęć oraz wysoka frekwencja mogą przyczynić się do podniesienia oceny końcowej.
• Nauczyciel nigdy nie pyta uczniów o zagadnienia, których sam wcześniej nie wyjaśnił na zajęciach lekcyjnych z eliksirów.pracując na lekcji eliksirów...

korzystać możesz z:
korzystać nie możesz z:
• materiałów zamieszczonych na stronie www.eliksiry.xaa.pl,
własnych notatek sporządzonych na moich zajęciach,
• logów z lekcji.
• stron/podręczników innych autorów,
• notatek sporządzonych na zajęciach innych nauczycieli,
• logów z lekcji innych nauczycieli,
• pomocy innych osób, jeżeli praca ma zostać oceniona przez nauczyciela.


- Nieznajomość regulaminu zajęć nie zwalnia z jego przestrzegania.
- Nauczyciel po każdych zajęciach zamieszcza wszelkie niezbędne materiały/logi/odnośniki dotyczące lekcji w dzienniku lekcyjnym na stronie szkoły.
- W związku z powyższym nauczyciel nie honoruje usprawiedliwień uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach. Obowiązkiem każdego nieobecnego ucznia jest zapoznanie się z dziennikiem lekcyjnym wystawionym przez nauczyciela, a także zorganizowanie na własną rękę logów ze straconych zajęć, korzystając np. z pomocy prefektów.
- Uczniowie nie powinni prosić nauczyciela, by ten specjalnie dla nich (z powodu ich nieobecności na zajęciach) powtórzył straconą lekcję.


Niech nasze relacje opierają się na wzajemnym szacunku. Jako nauczyciel ugodowy jestem w stanie pójść na wiele kompromisów, często działam też na rzecz samych uczniów, poświęcając przy tym swój prywatny czas. Pamiętajcie jednak, że mam też własne zobowiązania i nie posiadam możliwości przebywania na czacie 24 godziny na dobę, by w każdym momencie móc przeprowadzić korepetycje czy powtórzyć stracone lekcje. Z tego względu proszę o wyrozumiałość i odrobinę empatii w stosunku nie tylko do mnie, ale też w stosunku do swoich kolegów i koleżanek ze szkolnej ławki. Traktujmy się tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.