PODRĘCZNIK

RECEPTURY

VERITASERUM

DOKUMENTY

KONTAKT

Korzystanie z materiałów

Zezwalam innym nauczycielom na korzystanie z moich materiałów podczas własnych zajęć lekcyjnych i olimpiad. Zaznaczam przy tym, że nie zgadzam się na kopiowanie tekstów zamieszczonych na tej stronie do innych źródeł (np. własnych podręczników). Korzystając z moich materiałów należy używać odnośnika do tej strony. Współautorem niektórych materiałów na stronie jest Akemi Orihara, która udzieliła zgody na ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie w ramach mojego podręcznika.
Konkurs Veritaserum

Międzyszkolny konkurs tematyczny Veritaserum

Następna edycja: 2.04.2017

Organizator jest w posiadaniu większości starych dyplomów, dokumentów i eliksirów z poprzednich edycji konkursu. Jeżeli szukasz informacji, zgłoś się przez zakładkę kontakt, podając nick pod jakim brałeś udział w konkursie i edycję.
Sowia Poczta


Ann Riddley
gabinet.w.lochach@gmail.com

chatsm
Ann_Riddley
BHP Eliksirów

Podział eliksirów ze względu na bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo osoby sporządzającej eliksir

Eliksiry bezpieczne

Eliksiry niebezpieczne

Eliksiry bezpieczne dla sporządzającego, brak niebezpiecznych składników.
 

Eliksiry niebezpieczne dla sporządzającego, z potencjalnie niebezpiecznymi składnikami.

Bezpieczeństwo osoby zażywającej eliksir

Eliksiry bezpieczne

Eliksiry niebezpieczne

Eliksiry źle sporządzone

Eliksiry bezpieczne dla zażywającego, prawidłowo sporządzone.

Eliksiry niebezpieczne dla zażywającego, o działaniu negatywnym, prawidłowo sporządzone.

Eliksiry potencjalnie niebezpieczne z powodu złego sporządzenia.
Bezpieczeństwo osoby sporządzającej eliksir - skala Ridhary

Stopień 1 - Eliksir bezpieczny, brak niebezpiecznych składników w recepturze.
Stopień 2 - Konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy sporządzaniu eliksiru.
Stopień 3 - Konieczność nałożenia rękawic ochronnych przy sporządzaniu eliksiru.


Bezpieczeństwo osoby zażywającej eliksir - skala Ridhary

Stopień 1 - Eliksir bezpieczny, brak negatywnego działania dla osoby zażywającej.
Stopień 2 - Mogą wystąpić niewielkie efekty uboczne, zazwyczaj niegroźne.
Stopień 3 - Poważne efekty uboczne, jednak brak trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Stopień 4 - Potencjalne zagrożenie, trwały uszczerbek na zdrowiu.
Stopień 5 - Zagrożenie życia osoby zażywającej eliksir.Skutki źle sporządzonego eliksiru:


• Brak efektów, eliksir nie wykazuje żadnych właściwości magicznych.
• Skutki uboczne w stopniu lekkim, brak zagrożenia zdrowia i życia.
• Skutki uboczne w stopniu ciężkim, potencjalne zagrożenie zdrowia.
• Poważne działania uboczne prowadzące do śmierci.


Wylałem na siebie niebezpieczny eliksir, co robić?


• Natychmiast poinformuj o tym fakcie nauczyciela/opiekuna/prefekta.
• Nie ruszaj się podczas usuwania substancji z twoich ubrań.
• Zastosuj się do poleceń kompetentnej osoby udzielającej ci pomocy.
• W miejscu, w którym twoja skóra stykała się z substancją, nałożony zostanie opatrunek z dyptamu i korzenia mordownika. Nie zdejmuj opatrunku na własną rękę, staw się w skrzydle szpitalnym w wyznaczonym terminie.
• W przypaku zaobserwowania niepokojących objawów, zgłoś się do skrzydła szpitalnego.


Podział i skala Ridhary: autor Ann Riddley i Akemi Orihara
Treść przedstawionych zasad zgodna z kanonem HP